Works

Kajo Animal
UCHISEN
Vin vivant
Ryokuaikai Recruit
Ryokuaikai
Be interesting and set a new precedent